Rekenkamer informeert raad over onderzoek “Toegang tot het sociaal domein”

Zorg

Op 6 september 2018 heeft de Rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd over de concepteindrapportage van het onderzoek “Toegang tot het sociaal domein”, uitgevoerd door PBLQ in opdracht van de Rekenkamercommissie. Het… Lees meer

Verdeling wethoudersportefeuilles definitief

Zoals reeds eerder bekend heeft de gemeenteraad in Meierijstad besloten om 6 wethouders te benoemen. Inmiddels is de verdeling van de portefeuilles definitief. In de afbeelding hieronder kunt u zien welke… Lees meer