De Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad officieel geïnstalleerd

Woensdag 29 maart 2017 zijn de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) door wethouder Eus Witlox, namens het college van B&W in bijzijn van wethouder Menno Roozendaal en vertegenwoordigers van de gemeente, officieel geïnstalleerd.

De leden

De volgende leden zijn geïnstalleerd:

Pieter van Dieperbeek (voorzitter), Jan de Ruijter (secretaris), Peter Bok (Wmo), Mart van Goor (Wmo), John Schut (Participatie), Jan Sleegers (Participatie), Harry Verkuijlen (Participatie), Emmely Bunk (Jeugd), Guus Ennen (Jeugd), Susan Scheepers (Jeugd), Jeroen Slagers (Jeugd), Margo van Grinsven (Onderwijs), Herman Mulder (GGZ), Peter Kuijs (Migranten) en Fenna van Bergen (Communicatie/PR). Til van den Berg (Wmo) was afwezig en wordt op een later moment geïnstalleerd.
De leden van de ASD zijn inwoners van Meierijstad en geworven op basis van een vooraf opgesteld functieprofiel. Het gaat daarbij om inwoners die vanuit hun kennis, ervaring, affiniteit of achtergrond een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de gemeentelijke beleidsontwikkeling in het sociaal domein. De leden acteren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak. Van de leden wordt verwacht dat zij doelgroepoverstijgend denken en zich laten leiden door het collectieve belang van alle inwoners van de gemeente Meierijstad. De leden van de raad nemen deel aan één van de vijf kennisgroepen, te weten Wmo, Participatie, Jeugd-Onderwijs, GGZ en Migranten. Ook onderhouden alle leden van de raad contact met een of meerdere wijk- of dorpsraden.

Doelstelling Adviesraad Sociaal Domein

De ASD is een formeel adviesorgaan van de gemeente Meierijstad. De raad oefent invloed uit op het ontwikkelen, in- en uitvoeren, toetsen en evalueren van het gemeentelijk sociaal beleid om de kwaliteit van leven van de inwoners van Meierijstad te verhogen. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college gevraagd of ongevraagd.

Kijk voor meer informatie op de website van ASD Meierijstad of op de Facebook pagina.
Tip de redactie!