Rekenkamer informeert raad over onderzoek “Toegang tot het sociaal domein”

Zorg

Op 6 september 2018 heeft de Rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd over de concepteindrapportage van het onderzoek “Toegang tot het sociaal domein”, uitgevoerd door PBLQ in opdracht van de Rekenkamercommissie. Het… Lees meer