Disclaimer Schijndel-Online

Disclaimer voor www.schijndel-online.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.schijndel-online.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Schijndel-Online. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schijndel-Online is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Schijndel-Online.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.schijndel-online.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl