Disclaimer Schijndel-Online

Disclaimer voor www.schijndel-online.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.schijndel-online.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Schijndel-Online. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schijndel-Online is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Schijndel-Online.

Onrechtmatig gebruik beelden

Op alle beelden en informatie op de website van Schijndel-Online.nl rust auteursrecht / copyright. Beelden mogen niet zonder toestemming openbaar worden gemaakt en is inbreuk op het auteursrecht. Openbaarmaking of verveelvoudiging hiervan, zonder schriftelijk toestemming, is daarom niet toegestaan.

Heeft u interesse in één of meerdere van onze beelden? Neem dan contact op via info@schijndel-online.nl voor een vrijblijvende offerte.

Bij onrechtmatig gebruik van onze beelden, zullen wij van Schijndel-Online de volgende kosten in rekening brengen: (het verwijderen van de beelden heeft geen zin.)

Per foto: 200 euro

Per video: 500 euro

Ontbrekende naamsvermelding: 50 euro per beeld.

Onrechtmatige bewerking van beelden (bijsnijden, bewerken of watermerken): 100 euro per beeld.

Alle bedragen zijn standaardtarieven. Afhankelijk van welke mediapartij de beelden gebruikt, kan een bereiktoeslag gelden. Deze bedragen zijn allen exclusief BTW.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.schijndel-online.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

Tip de redactie!