Op 6 september 2018 heeft de Rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd over de concepteindrapportage van het onderzoek “Toegang tot het sociaal domein”, uitgevoerd door PBLQ in opdracht van de Rekenkamercommissie. Het college is op een eerder moment op de hoogte gesteld en heeft haar zienswijze op de rapportage gegeven. Menno Roozendaal, coördinerend wethouder Sociaal Domein: “Het is goed dat de Rekenkamer de toegang tegen het licht houdt. Eén van de uitkomsten is dat de zorgcontinuïteit voor onze inwoners gedurende de hele fusie gewaarborgd is gebleven. Hier zijn wij als college natuurlijk blij mee. We waarderen de inzet van onze medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt”.

Onderzoeksperiode

De rapportage is medio 2017 uitgevoerd en beschrijft waar de organisatie op dat moment stond. Naast de geslaagde zorgcontinuïteit benoemt het rapport tevens knelpunten met daaraan gekoppeld de aanbevelingen. Wethouder Witlox voegt toe: “De eerste stappen om de toegang tot
het sociaal domein te versterken zijn al in de onderzoeksperiode gezet. De aanbevelingen sluiten hier grotendeels op aan. Voor ons geeft dit dan ook aan dat we al veel hebben bereikt en op de goede weg zitten.” Uiteraard volgt het college de voortgang nauwlettend. Aan het eind van dit jaar vindt een evaluatie plaats van de genomen stappen. De uitkomsten van deze evaluatie worden ook ter informatie voorgelegd aan de raad.

Zorg
Tip de redactie!