Drie Rekenkamercommissies starten onderzoek naar regionale samenwerking in Noordoost Brabant

Onderzoek, Laptop

De Rekenkamercommissies van de gemeenten Bernheze, Boxtel en Meierijstad gaan gezamenlijk een onderzoek doen naar de regionale samenwerking in Noordoost Brabant. Dit onderzoek start in december 2018 en zal naar… Lees meer

“Praten over verlieservaringen” thema bij Café Brein

't Binnenveld, vervoer

Als u (een deel van) uw gezondheid verliest, is dat een verlieservaring. Verlies is te omschrijven als het kwijtraken van een veelbetekenend element uit uw bestaan en daarmee het kwijtraken… Lees meer

Week van de Jonge Mantelzorger in Brabant

Van 4 tot en met 10 juni is de Week van de Jonge Mantelzorger, voor het eerst nu ook in Noord-Brabant. Twaalf Brabantse gemeentes werken samen voor er- en herkenning… Lees meer