Als u (een deel van) uw gezondheid verliest, is dat een verlieservaring. Verlies is te omschrijven als het kwijtraken van een veelbetekenend element uit uw bestaan en daarmee het kwijtraken van uw houvast. Elk mensenleven krijgt te maken met verlies. Dat begint al vroeg. Als kind verliezen we vriendjes door verhuizing of door een andere klas op school. Als volwassene kunnen we illusies, werk, vrienden, gezondheid, grootouders en ouders verliezen, maar ook partners en soms zelfs kinderen.

Marieke Oudshoorn cursusleider van de rouwverwerkingscursus Klim-Op, gaat met u met u allen in gesprek over wat verlies voor u betekent, wat voor consequenties dit heeft en hoe u daarmee omgaat. Hoe kunt u hierin weer een weg vinden en uw leven als zinvol ervaren.

Heeft u zelf of een familielid een niet aangeboren hersenletsel (NAH) dan nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn.

Café Brein is voor de regio Boxtel, St. Michielsgestel, Schijndel en Sint Oedenrode.

Datum:
20 augustus 2018

Tijd:
19.30 – 21.30 (Het Café is open vanaf 19.15 uur)

Plaats:
Zorghoeve ‘t Binnenveld
Boxtelseweg 5
5481VE Schijndel

Een sfeervolle locatie die vanuit de hele regio gemakkelijk te bereiken is. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Geplande Café Brein-avonden in 2018 (onder voorbehoud)

8 oktober Zet je brein in beweging
10 december Muziek

De onderwerpen zijn onder voorbehoud.

Voor meer informatie kunt u bellen naar:

Welzijn De Meierij
Lilian Verstraelen
073-5441414

ContourdeTwern Boxtel
Marjon vd Meerendonk
0411-655899

Bint Sint-Michielsgestel
06-23868963

Café Brein is een samenwerkingsverband tussen:

  • Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen (SWZ)
  • Zorggroep Elde
  • Stichting Laverhof
  • MEE
  • ContourdeTwern Boxtel
  • Welzijn De Meierij Schijndel-Sint-Oedenrode (Meierijstad)
  • Bint Sint-Michielsgestel

't Binnenveld, vervoer
Tip de redactie!