logo Gemeente Meierijstad

Vanavond wordt in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een gezamenlijke commissievergadering gehouden door de Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering en de Commissie Mens en Maatschappij.

Tijdens deze gezamenlijke vergadering zal gesproken worden over de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

De vergadering start om 19.30 uur en u bent van harte welkom om aanwezig te zijn om deze vergadering te volgen.
Tip de redactie!