Nieuwe invulling gemeentehuis, denk mee…

logo-schijndel_0

Per 1 januari 2017 is de gemeente MEIERIJSTAD een feit! Schijndel gaat één gemeente vormen met Sint-Oedenrode en Veghel. De medewerkers van Meierijstad krijgen hun werkplek in het stadhuis in Veghel, wat op dit moment wordt verbouwd. Voor het gemeentehuis van Schijndel zoeken we naar een goede herbestemming. Daarvoor zijn wij op zoek naar uw inbreng.

Uitnodiging

Op 29 februari hebben tijdens de  een goede bezochte publieksavond in het Spectrum  veel mensen hun inbreng en ideeën gegeven voor een nieuwe invulling van het gemeentehuis. Hieruit zijn verschillende kernwaarden naar voren gekomen, die ook door de gemeenteraad worden onderschreven: levendigheid, diversiteit en energie! Met deze uitgangspunten gaan we verder aan de slag!

Participatiegroep herbestemming gemeentehuis

We zijn op zoek naar deelnemers voor de participatiegroep herbestemming gemeentehuis. De participatiegroep bestaat uit ongeveer 15 personen. Een aantal deelnemers zijn uitgenodigd om hun een specifieke bijdrage aan Schijndel vanuit hun maatschappelijke rol en betrokkenheid.  De gemeente de inwoners de kans bieden om mee te denken en is daarbij op zoek naar de inbreng van de inwoners van Schijndel. Wij verwachten dat een viertal bijeenkomsten nodig zal zijn om met elkaar na te denken en ideeën te formuleren over de gewenste herbestemming van het gemeentehuis.

U bent van harte welkom!

Stuur een mail vóór 20 oktober met daarin een motivatie waarom u als deelnemer in de participatiewerkgroep wilt deelnemen.  Wij hebben Daan Hermes als onafhankelijk voorzitter gevraagd de participatiegroep te leiden. Mochten er meer aanmeldingen komen dan zal hij een keuze hieruit maken. De eerste bijeenkomst vindt naar verwachting in de eerste week van november plaats. U kunt uw mail  met uw naw-gegevens én uw motivatie sturen naar mvanroessel@schijndel.nl. Ook voor het stellen van vragen kunt u contact opnemen met Marion van Roessel (073 544 08 04)
Tip de redactie!