logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan. Zij spelen en leren daar met andere kinderen en dat heeft een positieve uitwerking op de overgang naar de basisschool. Het college heeft daarom ingestemd met een nieuw financieringsmodel voor de peuteropvang vanaf 1 januari 2019. Dat zorgt ervoor dat peuteropvang betaalbaar is en blijft voor ouders. De aanbieders van peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zijn hier nauw bij betrokken geweest.

Vanaf 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen onder de Wet kinderopvang. Daardoor moeten peuterspeelzalen voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als de kinderopvang en wordt er voortaan gesproken over peuteropvang. Dat kan financiële gevolgen voor de aanbieders en de ouders hebben. Daarnaast heeft de gemeente haar beleid ten aanzien van peuteropvang op elkaar afgestemd. Vanaf 1 januari 2019 gelden voor alle aanbieders van peuteropvang dezelfde regels.

Het kind centraal

Het nieuwe financieringsmodel is opgebouwd vanuit de uitgangspunten dat alle peuters dezelfde (ontwikkel)kansen moeten krijgen en de belangen van het kind centraal staan. Daarbij is er rekening mee gehouden dat het aanbod van goede kwaliteit is en maximaal toegankelijk voor alle peuters. En niet onbelangrijk, dat peuteropvang betaalbaar is en blijft voor ouders.

Veranderingen in bijdragen van ouders

Wanneer ouders gebruik maken van reguliere peuteropvang, betalen zij vanaf 1 januari 2019 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dit geldt zowel voor ouders/verzorgers die recht hebben op kinderopvangtoeslag als voor ouders/verzorgers die recht hebben op de gemeentelijke peuteropvang toeslag. Voor kinderen met een indicatie (via de GGD) voor VVE betalen ouders de laagste eigen bijdrage van €0,32 per uur. Het nieuwe financieringsmodel kan gevolgen hebben voor de eigen bijdrage die ouders/verzorgers moeten betalen aan de peuteropvangorganisatie. Voor vragen over de financiering, kunnen de ouders/verzorgers contact opnemen met de peuteropvangorganisatie, waar zij gebruik van maken.

Blokken, Kind
Tip de redactie!