De stichting fairtradegemeente Meierijstad promoot het gebruik van fairtradeproducten en lokale producten, en draagt zo haar steentje bij aan de global goals. Ook gemeente Meierijstad is een global goals gemeente en werkt aan de 17 werelddoelen, (meer info op www.sdgnederland.nl) om van de wereld, en dus ook Meierijstad, een betere plek te maken in 2030.

Duurzaamheidsdoel 2 : Geen honger

Beëindig honger en promoot duurzame landbouw

In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. Volgens het Wereldvoedselprogramma hebben op dit moment 795 miljoen mensen niet genoeg voedsel om een gezond en actief leven te leiden. Dit is ongeveer een op de negen mensen wereldwijd. In sub-Sahara Afrika lijden naar verhouding de meeste mensen honger, een op de vier mensen in deze regio is ondervoed. Ook sterft bijna de helft (45 procent) van de kinderen die voor hun vijfde komen te overlijden aan malnutritie (wanvoeding: verkeerde voedingsstoffen). En wereldwijd gaan nog steeds 66 miljoen basisschoolkinderen met honger naar school.
Je zou zeggen dat in Meierijstad geen honger hoeft voor te komen. Gezien het aantal gezinnen wat afhankelijk is van de voedselbanken (zie eerste column over global goal 1 geen armoede) is niets minder waar.
Maar….natuurlijk is er al veel veranderd in de wereld en komt echte hongersnood steeds minder vaak voor. In de ontwikkelde landen is zelfs een ander probleem ontstaan, niet te weinig eten maar juist te veel (en ongezond).

Ook daar wordt lokaal aan gewerkt. Er is een uitvoeringsplan gezondheid 2021 waarin de gemeente onder andere het thema bewegen en gezond voedsel heeft opgenomen. Een voorbeeld:
In samenwerking met Phoenix Cultuur en Omroep de Meierij worden online beweegworkshops en kook-/voedingsworkshops aangeboden. Daarmee kunnen ouderen/kwetsbaren veilig vanuit huis bewegen. Daarnaast leren ze gerechten koken die zowel gezond, minder voedsel verspillend als financieel aantrekkelijk zijn. Zo wordt gewerkt aan een gezonde leefstijl voor en vitaliteit van de inwoner.
Een ander voorbeeld is een samenwerking tussen team:fit, de GGD en de sportraad die het aantal (sport)kantines die gezond voedsel aanbiedt, wil vergroten. Tot nu toe is alleen de kantine van zwembad de Molenheide aangesloten.

Gezonde voeding kan ook lokaal worden geproduceerd en daar is het voedselbos in Schijndel een prachtig voorbeeld van. Op de site www.voedselbosbouw.org en www.voedselbosschijndel.nl vindt u veel meer informatie over dit initiatief: Een voedselbos is een landbouwmethode waarbij bomen en struiken dominant zijn en volop eetbare producten leveren (fruit en noten, maar ook eetbare bladeren, bloemen, scheuten). Het is een vorm van agroforestry die is gebaseerd op de ecologische principes van een natuurlijk bos. Denk hierbij aan goede bestuiving, opbouw van bodemvruchtbaarheid en natuurlijk plaagbeheer. Een voedselbos bestaat uit minimaal vier verschillende vegetatielagen, waarbij het belangrijk is dat de bosbodem zich ongestoord moet kunnen ontwikkelen. In een voedselbos wordt niet geploegd, geen vee gehouden, niet gespoten en geen gebruik gemaakt van bemesting.
De bedrijfscateraar Vitam (www.vitam.nl), die tot 2019 in Schijndel was gehuisvest, ondersteunt het plan.
Initiatiefnemer stichting Voedselbosbouw Nederland werkt samen met het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de HAS Den Bosch. Het zal nog een paar jaar duren voordat het voedselbos daadwerkelijk oogst oplevert, maar Vitam en stichting Voedselbosbouw hebben nu al besloten langdurig met elkaar samen te werken. De Brabantse cateraar, die circulariteit als rode draad door haar bedrijfsvoering heeft lopen, zal de opbrengst gebruiken in haar nabij gelegen restaurants. Ook ondersteunt Vitam met sponsoring van een educatief deel van het voedselbos.

Het Schijndelse voedselbos combineert landbouw en natuur en is te zien als een zelfvoorzienend ecosysteem waarin meerjarige, eetbare soorten domineren. De oogsten bestaan na enkele jaren uit diverse soorten fruit, noten, groenten, eetbare bloemen, scheuten, paddenstoelen en honing. Binnen de samenwerking worden de aan te planten soorten deels afgestemd op het assortiment van Vitam.

Ook op andere manieren draagt Vitam samen met andere organisaties bij aan de global goals. Zo is de kantine van gemeente Oss, gerund door Vitam, een fairtrade kantine! Werkt jouw organisatie ook aan de global goals? Neem dan contact op via fairtrademeierijstad@gmail.com. Wij werken graag samen met jullie!

Duurzame doelstellingen
Tip de redactie!