Tijdens de commissievergadering van 18 maart zijn niet alle agendapunten behandeld. Daarom is er een extra commissievergadering op donderdag 25 maart. Op de agenda van deze vergadering staat:

• Scenariokeuze optimalisatieonderzoek voormalig gemeentehuis Sint-Oedenrode
• Financiering, aanschaf en implementatie van regiesysteem Sociaal Domein WMO en Jeugd
• Motie vreemd aan de orde Hart: perspectief voor Meierijstadse jeugd
• Motie vreemd aan de orde Lokaal Meierijstad: Vangnet voor starters en senioren op de eigen woningmarkt

Belangstellenden kunnen de bijeenkomst, zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. De vergadering zal om 19.30 uur starten.

Kijk voor actuele informatie op www.meierijstad.nl.
Tip de redactie!