Gemeente Meierijstad werkt mee aan plannen woningbouw Schijndel

logo Gemeente Meierijstad

De druk op de woningmarkt is groot; ook in Meierijstad. Ondanks de hoge woningproductie in 2018 en 2019 in Meierijstad zijn er nog extra woningen nodig om te voldoen aan de behoefte. Gemeente Meierijstad werkt er hard aan om tot de gewenste
woningbouwontwikkeling te komen. De afgelopen periode hebben diverse initiatiefnemers plannen voor woningbouw bij de gemeente ingediend.

Woningbouw in Schijndel

Binnen de bebouwde kom verleent de gemeente in principe medewerking aan een aantal verzoeken om woningbouw te realiseren. Dat betekent dat deze initiatiefnemers hun plan verder kunnen uitwerken. Het gaat om projecten aan de Hoofdstraat 145-149, Hoofdstraat 176-184, Schootsestraat 45, Plein 1944 nr. 22 en de Oude Steeg 2 in Schijndel. Naar verwachting worden hiermee in Schijndel circa 70 woningen toegevoegd. Met het realiseren van deze woningbouwplannen gaan er ook een tweetal markante plekken verloren in Schijndel. Het Citytheater /Tapperij de Beurs (Hoofdstraat 145-149) en het voormalige Tunneke (Steeg 2) zullen gaan verdwijnen. Ook de plek van Cafe ’t Zuid zullen woningen gerealiseerd gaan worden.
Tip de redactie!