Er is een nieuwe Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Die wet maakt het mogelijk dat de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid geeft om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast de overlastgever op te leggen wat die moet doen of laten. Dit geldt voor zowel huur- als koopwoningen. Het vergroot de wettelijke mogelijkheden die gemeenten hebben in de aanpak van woonoverlast.

Om dit mogelijk te maken is er een wijziging nodig van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Het college stelt de gemeenteraad een wijziging voor van de APV Meierijstad.
Bij overlast kan de burgemeester naast een last onder dwangsom of onder bestuursdwang nu ook aanwijzingen geven over wat de overtreder moet doen of laten.
Deze gedragsaanwijzigingen kan de burgemeester opleggen als  bij ernstige en herhaaldelijke geluid- of geurhinder; hinder van dieren, bezoekers of personen en overlast door vervuiling of verwaarlozing.  Aan het opleggen van dergelijke aanwijzingen zijn voorwaarden verbonden en is een laatste redmiddel bij bijvoorbeeld een langslepende, ernstige burenruzie.

 
Tip de redactie!