Gemeente Meierijstad – ken je raadslid

 

 

 

In deze rubriek stelt een raadslid zich voor aan de inwoners van Meierijstad. Deze week Tonnie Wouters (61) van de Socialistische Partij (SP). Zij woont in Schijndel en heeft 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Samen met haar overleden man Ger Wouters stond ze aan het begin van de Schijndelse afdeling van de SP. Zij kwam in 2002 in de gemeenteraad van Schijndel en is nu raadslid in Meierijstad.

Oppositie

Als raadslid wil Tonnie de visie van de SP uitdragen: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. “Een beter Nederland proberen we te bereiken met acties, samen met mensen buiten de raad. Het raadswerk is hierbij een extra middel dat ingezet kan worden.” Volgens Tonnie is het een groot verschil of je deel uitmaakt van de oppositie of van de coalitie. “Het gebeurt vaak dat niet de argumenten de doorslag geven of een voorstel aangenomen wordt, maar dat de fracties van de coalitie de rijen sluiten.”

Sociaal

De SP-fractie probeert sociale woningbouw nog beter op de agenda te krijgen. Niet alleen in woorden, maar uitgevoerd in de praktijk. “Daarnaast is er in het sociale domein nog veel te verbeteren.” Als raadslid wil Tonnie de visie van de SP dichter bij de inwoners brengen. Ze benadrukt daarbij dat als je politiek actief bent, dit niet betekent dat je alleen binnenskamers in het gemeentehuis vergadert. “De SP gaat ook naar de mensen toe. Wat vinden zij belangrijk?”

Fusie

Tonnie zegt dat ze het nog steeds jammer vindt dat de fusie is doorgegaan. “Maar ik wil wel meewerken om er iets van te maken. De laatste jaren was de SP in Schijndel de enige oppositiepartij. Het was dan lastig een voorstel erdoor te krijgen. Nu zijn er vijf oppositiepartijen. Dat is voor mij een hele fi jne ervaring. Vooral omdat we elkaar vaak gezamenlijk steunen.”
Tip de redactie!