Zaterdag 7 april jl. hebben de Gildeleden van Schijndel, Sint- Oedenrode, Erp en Veghel, voor de tweede keer voor de nieuwe Koning van de Gilden Crans in Meierijstad geschoten. Burgenmeester van Rooij is op deze zonnige dag geïnstalleerd tot beschermheer van de vier Gilden. Om klokslag 11.00 uur gingen alle gildeleden van de vier Gildes, in verbroedering door elkaar in volgorde van tamboers, bazuinblazers, vaandeldragers, vendeliers, koningen zilverdragers en andere gildeleden in optocht vanaf het stadhuisplein door het centrum van Veghel. Na de optocht  gingen de gildeleden naar het gildeterrein van Veghel. Na de koffie werd door de vier vaandeldragers van de Gilden de eed van trouw afgelegd aan burgemeester van Rooij en zijn vrouw.

Vervolgens was er een vendelhulde. Na de vendelhulde werd door burgemeester van Rooij een woordje tot de gildeleden gesproken. De burgemeester gaf meerdere malen aan trots te zijn dat hij deze functie binnen Meierijstad mag dragen. Hij zal proberen zoveel mogelijk aanwezig te  zijn bij de gildeactiviteiten. Vervolgens werd door de burgemeester het openingsschot gelost voor het koningschieten. Eerst  kwamen de voorrondes, van elk gilde gingen er vijf leden door naar de finale. Voor het eerst was er vanaf dit jaar ook een jeu de Boules competitie waarvoor ook een wisselschild te winnen was. Deze ging naar een Gildelid van het Veghels Gilde.

Voor de finale van het Koningschieten gingen vanuit het Schijndels Gilde, Jo v/d Boogaard, Ad Kools, Joop Steenbakkers, Mari van Heesch en Ben v/d Rijdt door voor de titel. Na de spannende finale was het Joop Steenbakkers van Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel die de titel van koning van de Gilden Crans Meierijstad mag dragen. Joop, mag nu voor één jaar met het wissel koningschild naar buiten treden. Het is de bedoeling dat alle vier de gildes elkaar nóg beter leren kennen, dit willen ze doen door elk jaar bij een ander Gilde binnen Meierijstad deze dag te organiseren. Volgend jaar dan wordt het gezellige verbroederingsfeest in het jubileumjaar van Gilde Sint Catharina en Barbara in Schijndel gehouden. Hier zal op 8 september 2019 ook de Kleine Kringdag  van de Dommelgroep worden georganiseerd.
Tip de redactie!