Op donderdag 27 februari a.s. zal er weer een beelvormende avond gehouden worden in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode. U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Wijkgebouw Boschweg, Schijndel
  • Herbestemming voormalig gemeentehuis Schijndel
  • Gemeentelijke dienstverlening
  • We are Food: schets van de activiteiten in het kader van het ‘We Are Food’-jaar 2018
  • Proces Citymarketing: schets van het proces om te komen tot vergroting van de naamsbekendheid van de gemeente Meierijstad
  • Open source center Three Sixty: schets van (door) ontwikkeling van ecosysteem op locatie Three Sixty (Veghel) om verspilling van voedsel en talent tegen te gaan.

Inspreekronde

Over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen kunt u inspreken. Aanmelden kan via
griffie@meierijstad.nl tot uiterlijk 26 februari, 12.00 uur.

Gemeentehuis Schijndel

Tip de redactie!