Deltaplan voor nieuw perspectief jeugd Meierijstad

Hart schrijft raadsvoorstel vanwege gevolgen coronacrisis

Met een fors ‘deltaplan’ wil de Meierijstadse partij Hart kinderen en jongeren nieuw perspectief bieden. De fractie werkt aan een initiatiefvoorstel dat komend voorjaar in de gemeenteraad behandeld wordt.

Hart wil dat kinderen en jongeren perspectief krijgen op sociale contacten, ontplooiing, plezier, goed onderwijs en werk in de verdere toekomst. Uit diverse rapportages en signalen blijkt volgens de partij dat het ontbreekt aan dit perspectief en dat dit leidt tot angst, eenzaamheid en depressie – en dat alles in een mate zoals we die sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland nog niet hebben gekend. De problemen zijn na de coronacrisis niet voorbij. De problemen die kinderen en jongeren nu ervaren leiden, aldus deskundigen, tot trauma’s die een hele generatie kan tekenen.

Angst, depressie, onzekerheid

De zorgen zijn groot, stelt Hart-gemeenteraadslid Mirjam van Van Esch: ‘Het gaat niet alleen om kinderen die al in een moeilijke thuissituatie zaten en bij gemeente en hulpverleners bekend zijn. Minstens zo zorgelijk zijn de gevolgen voor kinderen en jongeren die niet bij die beroepskrachten in beeld zijn en eveneens kampen met angsten, depressieve gevoelens en onzekerheid. Oplossingen moeten niet alleen van de rijksoverheid komen, maar ook – en misschien wel vooral – van gemeenten. Die zijn immers verantwoordelijk voor jeugdhulp en jeugdzorg’.

Volgens Hart ging de aandacht tijdens de eerste golf vooral naar de ouderen. ‘Die aandacht was terecht vanwege de isolatie waarin met name bewoners van verpleeghuizen terechtkwamen. Voor jongeren spelen andere en meer langdurig problemen. Voor hen gaat het om een gebrek aan perspectief. Kinder- en jeugdpsychiaters luiden de noodklok en dat is niet voor niets’, aldus het raadslid

Initiatiefvoorstel

Voorbeelden uit andere gemeenten leren dat organisaties het vooral zoeken in activiteiten ‘voor de leuk’. Van Esch: ‘Hoe zinvol die ook zijn, bij dit deltaplan gaat het om meer. Volwassenen, waaronder beroepskrachten, moeten armen om de jeugd slaan en hen begeleiden.’

Hart heeft het plan gegoten in een zogeheten initiatiefvoorstel, een voorstel dat vanuit de gemeenteraad zelf komt. De fractie werkt aan draagvlak binnen de raad en zoekt om die reden mede-indieners.

Het is in deze raadsperiode het vijfde initiatiefvoorstel van Hart en het zesde van de raad als geheel. Eerdere initiatiefvoorstellen van Hart gingen over sociale woningbouw door projectontwikkelaars, de start van een leerlingenparlement, het gratis aanbieden van gehandicaptenparkeerkaarten (ingediend met de SP) en vergaande invloed van inwoners bij de herinrichting van hun straat. Behalve deze vijf werd er nog door SP en Lijst Blanco één ander initiatiefvoorstel ingediend over de fractievergoeding.
Tip de redactie!