In gesprek over Meierijstad aardgasvrij

Meierijstad Aardgasvrij2021 is het jaar waarin gemeente Meierijstad met de inwoners in gesprek gaat over de plannen om aardgasvrij te zijn in 2050. De longlist is nu bekend; dat zijn de wijken die kans maken als eerste van het aardgas af te gaan. De komende 2 weken kunnen inwoners uit de wijken op de longlist al meedoen aan de digitale informatieavonden op 4, 10 en 11 februari. Daarnaast staat de digitale vragenlijst Meierijstad Aardgasvrij voor alle inwoners open van 1 t/m 14 februari.

De wijken op de longlist: 4, 10 en 11 februari

In 2020 zijn álle wijken in Meierijstad technisch in kaart gebracht, bijv. het bouwjaar van de woningen, het type woningen en de woningdichtheid van een wijk. Dat heeft geresulteerd in een zogenaamde longlist; een lijst van wijken die (om technische reden) kans maken als eerste van het gas af te gaan. Met de inwoners van die wijken wil de gemeente graag in gesprek. Om te horen wat er leeft in de wijk; hoe de sociale samenhang is; of inwoners actief zijn met energievraagstukken of andere warmtebronnen, de financiële draagkracht etc. De indeling van de avonden is als volgt:

 donderdag 4 februari: woningeigenaren uit Schijndel (Boschweg Noordoost, Boschweg Zuidwest, De Beemd, De Borne [deels, rondom het Stamhuis], Grevekeur, Hoevenbraak, Hopstraat, Hulzebraak, Plein) & Sint-Oedenrode (Centrum-Noord)

 donderdag 11 februari: woningeigenaren uit Veghel (De Bunders met uitzondering van Bundershoek; Oranjewijk en Dorsveld, Veghel Zuid, ’t Ven), Erp (Vlaskamp, Centrum) & Eerde (hele dorp)

 woensdag 10 februari: alle huurders uit bovenstaande wijken.

Aanmelden voor een van de avonden kan op www.meierijstad.nl/aardgasvrij.

Vragenlijst

Alle inwoners van Meierijstad kunnen op enquetemeierijstad.w-e.nl/ hun mening geven over Meierijstad Aardgasvrij in een digitale vragenlijst. Meedoen is mogelijk t/m zondag 14 februari.

Van longlist naar shortlist

De informatie uit de digitale bijeenkomsten is belangrijk om eind april een shortlist vast te stellen. Daarbij wegen naast de technische aspecten dus ook de meer zachte kenmerken van een wijk mee. Een deel van de longlistwijken valt daarbij af. Wijken die overblijven, vormen een shortlist; In dat kleiner aantal wijken starten vervolgens intensiever trajecten met de bewoners; daarbij wordt dieper ingezoomd op de wijk, de zorgen, de mogelijkheden en op de meekoppelkansen die er liggen. Eind 2021 neemt de raad een besluit over de startwijken. Dat zijn de wijken die rond 2030 als eerste van het aardgas af gaan.
Tip de redactie!