GGD: Iedereen is nieuwsgierig, ook in de Week van de Lentekriebels

GGD lentekriebelsVan 18 t/m 22 maart 2019 vindt op basisscholen in heel Nederland weer de Week van de Lentekriebels plaats. Zo ook in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant. Tijdens deze projectweek leren kinderen over hun lichaam, relaties, omgaan met social media en weerbaarheid. Rutgers en de GGD organiseren deze projectweek samen. Het thema van deze 14de editie is ‘Ik wil het graag weten – heb je me alles al verteld?’.

Gezonde en veilige ontwikkeling

Waarom hebben jongens een piemel en meisjes niet? Wat betekent ‘homo’? Wat gebeurt er met mij in de puberteit? Kinderen hebben allerlei vragen over seksualiteit. Ze willen eerlijke informatie, die past bij hun leeftijd. Zo wordt seksualiteit een normaal onderwerp, waar ze gemakkelijk en open over kunnen praten. En zijn ze beter voorbereid op de veranderingen in de puberteit en leren ze nadenken over wat ze wel en niet willen. Dit helpt hen ook later weloverwogen en veilige keuzes te maken in relaties en seksualiteit. Het thema ‘Ik wil het graag weten’ speelt in op de nieuwsgierigheid van kinderen en de vragen die zij hebben over relaties en seksualiteit. Kinderen willen alles weten en ook de zekerheid hebben dat hen alles wordt verteld wat zij moeten weten!

Vroeg beginnen

Zelfbeeld, respectvol met elkaar omgaan en je bewust zijn van je eigen en andermans grenzen zijn onderdeel van relationele en seksuele vorming. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het is goed om al vanaf groep 1 met relationele en seksuele vorming te starten en lessen te geven in een doorlopende leerlijn. Bij de kleuters gaat het bijvoorbeeld over de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes, wie je lief vindt, hoe je dat kunt laten merken en hoe je nee kunt zeggen tegen iets dat je niet prettig vindt.

Rol van ouders

Seksuele opvoeding is in de eerste plaats een taak van ouders, die vinden het soms lastig om hierover met hun kind te beginnen. De meeste ouders vinden het prettig als de school deze onderwerpen ook oppakt. Als kinderen dan met vragen thuiskomen, is dat een mooie gelegenheid om erover door te praten.

Nieuw dit jaar: Webinar

Om ouders te ondersteunen organiseert de GGD dit jaar voor het eerst een webinar. Hierin vertelt een ouder over haar ervaringen en er komt een expert van Rutgers aan het woord. Deze webinar vindt plaats op 13 maart van 19:30-20:00, aanmelden kan via deze link.

Over de Week van de Lentekriebels

Wat 13 jaar geleden begon met 24 scholen, is uitgegroeid tot een groot succes. Al meer dan 2500 scholen doen mee met de Week van de Lentekriebels. Deze week is bedoeld als stimulans om lessen te geven over relaties en seksualiteit. Scholen, ook basisscholen, zijn sinds 2012 verplicht om hieraan aandacht te besteden. De invulling ervan is vrij. De digitale lesmethode ‘Kriebels in je buik’ hoort bij het lespakket Relaties & Seksualiteit. Dit is een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. De GGD Hart voor Brabant ondersteunt scholen, bijvoorbeeld met een training aan leerkrachten of het mede organiseren van een ouderbijeenkomst.
Tip de redactie!