De molen aan de Pegstukken wordt voorzien van nieuwe wieken

Enkele maanden geleden werd bij een inspectie van molen aan de Pegstukken geconstateerd dat er afwijkingen zaten in de lasnaden van de wieken. Hierdoor moest de molen stilgezet worden tot deze vervangen zouden zijn.

Deze nieuwe wieken zijn inmiddels besteld en zullen door de gemeente Meierijstad betaald gaan worden. Deze molen is namelijk als enige molen in Meierijstad eigendom van de gemeente.

Naast nieuwe wieken wordt er op dit moment groot onderhoud gepleegd aan de molen om deze op tijd klaar te hebben voor het 175-jarig bestaan. Met de vervanging van de wieken wordt in juni of juli gestart zodat dit eind augustus klaar is, zodat in september de feestelijkheden rondom het jubileum plaats kunnen vinden.

De kosten voor dit grote onderhoud zijn ongeveer €70.000,- en wordt door de gemeente betaald uit het meerjarige onderhoudsplan voor de molen.
Tip de redactie!