logo Gemeente Meierijstad

Op donderdag 13 december vergaderen de commissies “Mens en Maatschappij” en “Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering” in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. De vergaderingen starten om 19.30 uur en zijn openbaar.

 

Mens en Maatschappij:

• Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019

• Nota ‘Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022’

• Kadernota maatschappelijk vastgoed

 

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering:

• Normenkader 2018-2021 gemeente Meierijstad*

• Verordening toeristenbelasting Meierijstad 2019

• Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Meierijstad 2018*

• Centrumvisie Meierijstad

* Let op! De agendacommissie heeft bepaald dat dit punt in principe als hamerstuk wordt aangemerkt. Dat betekent dat hiervoor geen spreektijd is ingepland, tenzij een fractie en/of inspreker zich hiervoor aanmeldt.

Voor de actuele stand van zaken: zie de vergaderstukken.

 

Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van een van de commissies staat? Meldt u dan aan bij de griffie via griffie@meierijstad.nl.

Aanmelding: 

Commissies van 13 december: tot uiterlijk 12 december, 12.00 uur

De maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker.

 
Tip de redactie!