logo Gemeente Meierijstad

In de commissievergaderingen op 1 november nemen fracties een voorlopig standpunt in. Hier vindt ook het debat plaats en wordt een advies aan de raad opgesteld. Het advies kan zijn om een onderwerp als hamer- of bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering. De raadsvergadering is op 8 november. Onderstaand de agenda’s van de twee raadscommissies:

Mens en Maatschappij:

• Toeristisch-recreatieve visie Meierijstad

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering:

• Zienswijze ontwerp (herziene) begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Brabant-Noord
• Bouwverordening gemeente Meierijstad
• Duurzaamheidsvisie Meierijstad
• Bomenverordening gemeente Meierijstad en kaart ‘Bebouwde kommen inzake Wet natuurbescherming’
• Verordening reclamebelasting Meierijstad 2019
• Wijziging financiële verordening gemeente Meierijstad 2017

Spreekrecht

Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de commissies staat? Aanmelden kan bij de griffie via griffie@meierijstad.nl tot uiterlijk 30 oktober, 12.00 uur. De maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker.

De commissievergaderingen in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode starten om 19.30 uur een zijn openbaar. De vergaderingen zijn ook te volgen via een livestream. Kijk hiervoor op de website: www.meierijstad.nl
Tip de redactie!