College besluit tot ophogen kredieten met subsidiegelden verkeer

Voor een aantal projecten ontvangt de gemeente Meierijstad subsidie van het Rijk in het kader van de “Impulsgelden verkeersveiligheid 2020-2021” en een bijdrage van de provincie in het kader van het “Regionaal MobiliteitsProgramma Noordoost-Brabant 2021”.

Het college heeft besloten de diverse kredieten voor projecten met de toegekende subsidie van het Rijk en de provinciale bijdragen op te hogen.
Tip de redactie!