Samenwerking bekrachtigd tussen gemeente, woningbouwverenigingen en huurders met ondertekenen van prestatieafspraken

Bouwen, Woning

Op 29 november hebben de gemeente Meierijstad, de corporaties Area, Woonmeij en Brabant Wonen en de huurdersbelangenorganisaties prestatieafspraken getekend. Met de vaststelling van de Woonvisie in juli dit jaar ligt… Lees meer