Bijeenkomst Woonvisie Meierijstad op dinsdag 27 juni a.s.

De gemeente Meierijstad wil een breed gedragen, vernieuwende en ambitieuze woonvisie opstellen samen met  inwoners, belangengroeperingen en de marktpartijen. De nieuwe woonvisie moet vooral een visie van, voor en door de gemeenschap zijn. Het doel is om een strategische, kernachtige en aantrekkelijke visie op wonen in Meierijstad te ontwikkelen. Daarbij willen men graag alle ontwikkelingen die effect hebben op het wonen in Meierijstad meenemen.

Hiervoor wordt een startconferentie georganiseerd op dinsdag 27 juni van 17.00 uur tot 22.00 uur in Zorg- en verpleeglocatie Odendael, Odendael 1 in Sint-Oedenrode.

Tijdens deze bijeenkomst willen men met inwoners, belangengroepen en de marktpartijen van gedachten wisselen over de woonvisie voor Meierijstad, aan de hand van 5 thema’s:

1. Aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving om te wonen, te werken en te recreëren

2. Passend wonen / differentiatie / afstemming behoefte en aanbod / ouderen wonen langer zelfstandig

3. Wijken/kernen met eigen identiteit

4. Betaalbaar wonen

5. Duurzaamheid

Foto: Gemeente Meierijstad
Tip de redactie!