Zienswijze van college op initiatiefvoorstel gehandicaptenparkeerkaart en -plaats van SP Meierijstad en Hart voor Schijndel

Onlangs hebben de fracties Hart voor Schijndel en de SP een initiatiefvoorstel ingediend waarmee de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart, een parkeerplaats en aanverwante diensten voortaan betaald zullen worden vanuit de WMO. Hiermee wordt geregeld dat de gemeente deze kosten voortaan voor haar rekening zal gaan nemen, met uitzondering van een eventuele eigen bijdrage welke wordt opgelegd voor WMO diensten aan mensen die deze kunnen betalen.

Lees hier het artikel wat wij hierover eerder plaatsten.

Het college van B&W heeft haar zienswijze op dit initiatiefvoorstel nu kenbaar gemaakt en geeft aan dat men het belangrijk vindt dat in Meierijstad iedereen mee kan doen. Het college streeft naar een samenleving waar iedereen meedoet en waar niemand buiten de boot valt. Vanuit die achtergrond vindt het college het initiatiefvoorstel een mooi gebaar.  Het college geeft in deze zienswijze geen inhoudelijk standpunt. Wel maakt het college graag van de gelegenheid gebruik om de gemeenteraad een aantal overwegingen mee te geven die kunnen worden meegenomen in de afwegingen om al dan niet in te stemmen met het initiatiefvoorstel.

Wil je de volledige reactie van het college lezen dan kan dat hier.

Parkeren, Gehandicapt
Tip de redactie!