Hart voor Schijndel en SP willen gehandicaptenparkeerkaart gaan vergoeden uit de WMO

Hart voor Schijndel en de SP hebben samen een initiatiefvoorstel uitgewerkt waarbij de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart, een parkeerplaats en aanverwante diensten voortaan betaald zullen worden vanuit de WMO. Hiermee wordt geregeld dat de gemeente deze kosten voortaan voor haar rekening zal gaan nemen, met uitzondering van een eventuele eigen bijdrage welke wordt opgelegd voor WMO diensten aan mensen die deze kunnen betalen.

De partijen komen met dit voorstel omdat zij het vreemd vinden dat bijvoorbeeld een traplift wel betaald wordt uit de WMO en kosten voor het parkeren van een auto niet. Diverse gemeenten gingen Meierijstad al voor en dat is wat SP en ‘Hart’ betreft logisch. Ze schrijven hierover in hun voorstel: ‘Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart en/of een gehandicaptenparkeerplaats is het gevolg van fysieke beperkingen. Andere gevolgen van deze of andere fysieke beperkingen komen ook in aanmerking voor diensten of vergoedingen in het kader van de Wmo. Daarbij kan gedacht worden aan trapliften, scootmobielen en rolstoelen. Het is logisch om voor de kaarten, parkeerplaatsen en daaraan gerelateerde kosten dezelfde voorwaarden en mogelijkheden te creëren, zodat deze ook in aanmerking komen voor een vergoeding’.

Het voorstel van SP en ‘Hart voor Schijndel’ wordt op 13 september besproken. Tegen die tijd is ook bekend wat het College ervan vindt. Een week later heeft de besluitvorming plaats. Dat gebeurt op 20 september tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Beide vergaderingen worden gehouden in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode en beginnen om 19.30 uur.

Lees hier het volledige voorstel van Hart voor Schijndel en de SP

Initiatiefvoorstel HvS en SP

Parkeren, Gehandicapt
Tip de redactie!