Informatieavond en beeldvormende avond over toekomst N279

Onder meer de provincie en de gemeente geven op donderdagavond 8 juni tekst en uitleg over de toekomstplannen voor de N279. Ook worden de in opdracht van de gemeente uitgevoerde MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) en het onderzoek van Goudappel Coffeng toegelicht. Dat gebeurt in het bestuurscentrum aan het burgemeester Wernerplein in Sint-Oedenrode.

De MKBA is in opdracht van het college van Meierijstad  uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen over de beste oplossing voor de N279 bij Veghel. Het onderzoek van Goudappel Coffeng is gedaan naar aanleiding van de voorlopige voorkeursvariant van de stuurgroep N279: het opwaarderen van de N279. Het onderzoek maakt duidelijk wat de gevolgen zijn voor Meierijstad  van het opwaarderen van de N279 en welke problemen daarmee wel en niet worden opgelost.

Inmiddels heeft het college van B en W van Meierijstad haar standpunt over de toekomst van de N279 bekend gemaakt. Het college kiest een integraal pakket aan maatregelen waar het opwaarderen van de N279 en een afslag naar de bedrijventerreinen in Veghel deel van uitmaken. Daarnaast wil het college maatregelen om het woon- en leefklimaat te verbeteren, een goede inpassing van de weg in de omgeving en natuurcompensatie in de nabije omgeving.

Het standpunt van het college van B en W  wordt tijdens de inloop- en informatieavond toegelicht. De informatieavond wordt gecombineerd met de beeldvormende avond voor de gemeenteraad. Het programma:

  • 30 – 19.30 uur: vrije inloop met stands met informatie van provincie en gemeente;
  • 30 – 20.00 uur: inspreekronde over de N279
  • 00 – 21.00 uur: presentaties over de N279
  • 00 – 21.30 uur: vragenronde n.a.v. presentaties
  • 30 – 22.00 uur: mogelijkheid tot het stellen van individuele vragen bij stands

 

 
Tip de redactie!