Gemeente Meierijstad – De waarnemend raadsvoorzitters aan het woord

Tijdens de twee buitengewone raadsvergaderingen vervult ‘de burgemeester’ zelf de hoofdrol. De waarnemend raadsvoorzitters leiden deze vergaderingen. Een mooie gelegenheid om met de raadsleden Mari van der Aalsvoort en Rien Verhagen in gesprek te gaan.

Meierijstad

“Een waarnemend raadsvoorzitter treedt op bij afwezigheid van de burgemeester of als deze inhoudelijk een voorstel vanuit zijn portefeuille moet verdedigen”, licht Mari toe. In de gemeentewet is bepaald dat het voorzitterschap wordt waargenomen door het langstzittend lid van de raad. Omdat
Meierijstad op 1 januari 2017 van start is gegaan, was hiervan geen sprake. De raadsfracties kregen de vraag of er iemand in hun gelederen was die deze functie wilde vervullen. Dat heeft geresulteerd in de benoeming van Mari en Rien als waarnemend raadsvoorzitters.

Eervol

Mari deed in Schijndel al ervaring op als waarnemend raadsvoorzitter. Rien was in Sint-Oedenrode al
wel commissievoorzitter, maar het waarnemend raadsvoorzitterschap was nieuw voor hem. Alle voorzitters in Meierijstad zijn geschoold om hun taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. “Tijdens de cursus leer je hoe je in bepaalde situaties moet handelen,” zegt Rien. “Je moet in die rol
groeien. Het is niet gemakkelijk, maar het is een eer om het te mogen doen.”

Taakverdeling

De taken zijn verdeeld op basis van gelijkheid. Mari is voorzitter van het fractievoorzittersoverleg en Rien hanteert de voorzittershamer bij de agendacommissie. Ze rouleren met de waarneming van het raadsvoorzitterschap. Mari: “De voorbereiding van de vergadering is belangrijk. We kunnen niet
zonder hulp van de griffier. Hij houdt alles in de gaten en stuurt bij als dat nodig is. Dat geeft je als voorzitter vertrouwen.” Een leuke bijkomstigheid zijn de neventaken. Zo hielden ze zich bezig met de keuze van de ambtsketen voor Meierijstad en ook bij de toekenning van het jeugdlintje worden ze
betrokken.

Voorbeeld

Beide heren geven aan een goed voorbeeld te hebben aan de waarnemend burgemeester. Ze hebben bewondering voor de manier waarop Marcel Fränzel het raadsvoorzitterschap vorm heeft gegeven. “De manier waarop hij een vergadering leidt dwingt respect af. Vanaf de start van Meierijstad kwamen er veel persoonlijkheden samen. We gaan als raad met respect met elkaar om met als doel Meierijstad op een hoger niveau te brengen. Daar wordt door iedereen hard aan gewerkt. Niet in het belang van onszelf, maar in het belang van Meierijstad.”

Meierijstad
Foto: Gemeente Meierijstad
Tip de redactie!