Verkeersmaatregelen in voorbereiding op en tijdens Paaspop

Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens inrichting festivalterrein Paaspop 2017

De voorbereiding op Paaspop is al volop bezig. Om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te waarborgen heeft de gemeente Meierijstad besloten om de volgende verkeersmaatregelen in te stellen

Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens inrichting festivalterrein Paaspop 2017

Door het plaatsen van de verkeersborden model C02 in combinatie met model C03 op de volgende wegen en/of wegvakken tijdelijk eenrichtingsverkeer in te stellen, uitgezonderd (brom)fietsers:
• De Heikampen, het gedeelte tussen Molendijk-Noord en Vijverweg;
• Vijverweg, het gedeelte tussen De Heikampen en Dungensesteeg;
• Dungensesteeg, het gedeelte gelegen tussen Nonnenbos en de Vijverweg.

Door het plaatsen van verkeersborden model E02 van bijlage I van het RVV 1990 aan beide zijden van onderstaande wegen en/of wegvakken tijdelijk een stopverbod in te stellen:
• De Heikampen, het gedeelte tussen Molendijk-Noord en Vijverweg;
• Vijverweg, het gedeelte tussen De Heikampen en Dungensesteeg;
• Dungensesteeg, het gedeelte gelegen tussen Nonnenbos en de Vijverweg.

Vanaf donderdag 6 april 2017 07:00 uur tot en met vrijdag 14 april 2017 08:00 uur en vanaf maandag 17 april 2017 12:00 uur tot en met vrijdag 21 april 2017 18:00 uur of zoveel langer als nodig of zoveel korter als nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens Paaspop 2017

Door het plaatsen van verkeersborden model E02 aan beide zijden van onderstaande wegen en/of wegvakken tijdelijk een stopverbod in te stellen:
• Molendijk-Noord, tussen Structuurweg en Kanaaldijk-Zuid;
• Kanaaldijk-Zuid, het gedeelte tussen Molendijk-Noord en Kanaaldijk-Zuid 9 (de sluis);
• Busselsteeg, het gedeelte vanaf de gemeentegrens tot Molendijk-Noord;
• Lieseindsestraat, het gedeelte tussen Lieseindsedijk en Molendijk-Noord;
• Lieseindsedijk, geheel;
• Nieuwe Slender, geheel;
• Oude Molenheide, het gedeelte tussen Molendijk-Noord en Dopheiweg;
• De Heikampen, het gedeelte tussen Molendijk-Noord en Houterdsedijk;
• Dungensesteeg, het gedeelte tussen Molendijk-Noord en Houterdsedijk;
• Nonnenbos, geheel;
• Leemweg, het gedeelte tussen Vossenberg en Dungensesteeg;
• Dopheiweg, het gedeelte tussen Zwembadweg en De Heikampen;
• Leemputtenweg, het gedeelte tussen Zwembadweg en De Heikampen;
• Schutskooi, het gedeelte tussen Dungensesteeg en de woning Schutskooi 2;
• Schutskooi, het gedeelte tussen Kanaaldijk-Zuid en de woningen Kanaaldijk-Zuid 1 en 1a;
• Houterd, geheel;
• Dwarsweg, geheel;
• Houterdsedijk, het gedeelte tussen Baksdijk en Kanaaldijk-Zuid;
• Nieuwe Molenheide, geheel;
• Vijverweg, het gedeelte tussen Oude Molenheide en nooduitgang resort De Molenheide;
• Structuurweg, het gedeelte tussen rotonde Boschweg en Zwembadweg.

Door het plaatsen van verkeersborden model E01 op het terrein behorende bij het BP-tankstation aan de Structuurweg tijdelijk een parkeerverbod in te stellen.

Door het plaatsen van schrikhekken voorzien van een verkeersbord model C01 onderstaande wegen en/of wegvakken tijdelijk af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd fietsers:
• Lieseinds heike, geheel;
• Molendijk-Noord, het gedeelte tussen Lieseindsedijk en Dungensesteeg;
• Dungensesteeg, het gedeelte tussen Nonnenbos en in de in-/uitrit van de camping;
• Vijverweg, het gedeelte tussen Dungensesteeg en nooduitgang resort De Molenheide;
• De Heikampen, het gedeelte tussen Molendijk-Noord en Leemputtenweg;
• Nonnenbos, het onverharde gedeelte;
• Leemputtenweg, het gedeelte tussen De Heikampen en Dungensesteeg;
• Dopheiweg, het gedeelte tussen De Heikampen en Dungensesteeg;
• De verbindingsweg tussen Abéco autoservice aan de Ericastraat 5A en het tankstation aan de Structuurweg.

Door het plaatsen van de verkeersborden model C02 in combinatie met model C03 op de volgende wegen en/of wegvakken tijdelijk eenrichtingsverkeer in te stellen, uitgezonderd fietsers:
• Nonnenbos richting Dungensesteeg, tussen Molendijk-Noord en Dungensesteeg;
• Dungensesteeg vanaf aansluiting Nonnenbos tot Molendijk-Noord.

Door het plaatsen van verkeersborden model A0150 op het gedeelte van de Structuurweg gelegen tussen de rotonde Boschweg en de Zwembadweg tijdelijk een maximum snelheid in te stellen van 50 km p/u.

Door het plaatsen van verkeersborden model A0130 op een gedeelte van de Kanaaldijk-Zuid, ter hoogte van de uitrit van de parkeerplaats(en) tijdelijk een maximum snelheid in te stellen van 30 km p/u.

Geldigheid verkeersmaatregel

Genoemde tijdelijke maatregelen treden in werking vanaf vrijdag 14 april 2017 08:00 uur en zijn van kracht tot maandag 17 april 2017 12:00 uur of zoveel langer als nodig of zoveel korter als nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Inzet verkeersregelaars

Genoemde maatregelen worden ondersteund door inzet van verkeersregelaars.

Wegsleepregeling

Na afweging van de noodzaak daartoe kan op basis van de gemeentelijke wegsleepregeling, zoals vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni 2005, een voertuig weggesleept worden.
Tip de redactie!