Meierijstad nodigt inwoners uit mening te geven over mobiliteit

De gemeente Meijerijstad vraagt inwoners, scholieren, werknemers en bezoekers naar hun mening over mobiliteit in Meierijstad. Via een online-enquête kan iedereen aangeven welke thema’s binnen verkeer en vervoer ze belangrijk vinden én welke knelpunten ze zien. Een interactieve plattegrond van Meierijstad geeft ook de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij specifieke plekken. De enquête op www.meierijstad.nl/mobiliteit staat open tot 1 februari a.s. De bijdragen worden gebruikt om een duurzame mobiliteitsvisie op te stellen.

In de duurzame mobiliteitsvisie komt te staan hoe Meierijstad de komende jaren (tot 2030) om wil gaan met thema’s als bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het gaat niet alleen om de huidige situatie beter te maken, maar ook om goed in te spelen op de toekomst. Dit gebeurt door in kaart brengen van relevante trends en ontwikkelingen. Denk aan vergrijzing, internetwinkels, inzet op vitaliteit en technologische ontwikkelingen zoals digitalisering. Maar ook provinciaal beleid, bijvoorbeeld de provinciale visie op het openbaar vervoer, is een belangrijk gegeven.

Meerdere heren dienen

Meierijstad met 80.000 inwoners in 13 kernen kenmerkt zich door veel groen, levendigheid, dorpse kwaliteiten en recreatie. Tegelijk floreert de gemeente met toonaangevende (inter)nationale bedrijven in logistiek, Agrifood en het Midden- en kleinbedrijf. Met de strategische ligging in Agrifood Capital tussen Health Valley Nijmegen en Brainport Eindhoven is Meierijstad een van de trekkers van de Brabantse economie. Mobiliteit is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de gemeente voor al die verschillende doelgroepen. Het is een middel om plekken te bereiken en activiteiten te kunnen ontplooien; en houdt niet op bij de gemeentegrens.

‘Mobiliteit gaat iedereen aan’

Het maken van een mobiliteitsvisie is een complex vraagstuk omdat het over heel veel onderwerpen gaat: auto, fiets, voetgangers, parkeren, openbaar vervoer, knooppunten, leefbaarheid, verkeersveiligheid, positieve gezondheid, duurzame mobiliteit, slimme mobiliteit en toegankelijkheid. Maar ook over maatregelen die zich richten op gedrag van mensen in het verkeer en keuzes die ze maken voor moment waarop, middel waarmee en route waarover ze zich verplaatsen. “Je kunt gerust stellen dat mobiliteit iedereen aangaat” onderstreept wethouder Harry van Rooijen. “Daarom willen we ook van zoveel mogelijk mensen horen wat zij belangrijk vinden. Dan weten wij waar we in de toekomst op in moeten zetten voor Meierijstad en welke keuzes we gaan maken. We verwachten dat ieder zijn rol pakt, ook in de uitvoering; Zo is de gemeente vooral aan zet als
het gaat om aanleg en onderhoud van de infrastructuur, kijken we naar de werkgevers als het gaat om stimuleren van duurzaam vervoer van hun medewerkers en naar weggebruikers als het gaatom veilig gedrag in het verkeer.”

Eerste resultaten eind 2020

Naast de enquête start de gemeente met verschillende gespreksvormen. Hierin is ruimte om
specifieke deelonderwerpen verder uit te diepen met elkaar. Eind 2020 moet de mobiliteitsvisie klaar zijn om de inspraak in te gaan.

Een papieren versie van de enquête is verkrijgbaar in stadhuis in Veghel, en bij de balies van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en het Spectrum in Schijndel.
Mobiliteit, Meierijstad

Tip de redactie!