Collegewerkprogramma van Meierijstad: ’de Mijlpalen van Meierijstad’ gepresenteerd.

Meierijstad zijn we samen!

‘Meierijstad zijn we samen!’, is de titel van de Mijlpalen van Meierijstad (MvM) voor de periode 2017-2022. Hierin worden de speerpunten van beleid en de ambities voor de komende bestuursperiode aangegeven. Basis hiervoor is het coalitieakkoord 2017-2022: ‘Meierijstad zijn we samen!’, dat op 12 januari 2017 werd gesloten tussen de fracties van Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA. 

Het coalitieakkoord beschrijft “wat” de coalitie de komende periode van 5 jaar wil bereiken. In de Mijlpalen van Meierijstad staat “wat we daarvoor gaan doen”, welke activiteiten in gang worden gezet. De fusie van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel per 1 januari 2017 heeft wel gevolgen voor de jaren 2017 en 2018: veel beleid moet nog gelijk worden gesteld.

Vijf centrale thema’s

In het collegewerkprogramma zijn vijf thema’s leidend voor alle beleidsterreinen: participatie, leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en gezondheid. Deze vijf thema’s zijn leidende principes voor het handelen van alle betrokken partners van Meierijstad. Het is een invulling vanuit een integrale en brede benadering en toch per situatie toepasbaar. Met als resultaat een meerwaarde en meer kansen voor de samenleving.

Gezamenlijk programma

De input voor de MvM is bij meerdere partijen opgehaald. De input komt van de politieke partijen, de ambtelijke organisatie en de stakeholdersbijeenkomst van 20 maart 2017. Verder is de van ‘buiten’ opgehaalde informatie tijdens werkbezoeken van het college benut. Veel van de opmerkingen van deze partijen heeft een plek gekregen, maar niet allemaal. Er waren tegenstellingen en het college heeft ook zelf keuzes gemaakt.

Het college van B&W

Het college: “Gewoon dóen is ons motto. Een daadkrachtig bestuur met vertrouwen in de kracht van de samenleving. Durven kiezen, met lef en met beleid, om samen te komen tot verantwoorde keuzen. Het is aan de inwoners van Meierijstad en de gemeenteraad om te beoordelen of onze inspanningen het beoogde resultaat opleveren!”

In bijgaand document kunt u lezen welke ambities het huidige college heeft en hoe men deze wil gaan realiseren.
Tip de redactie!