Kermis Schijndel blijft voorlopig nog op de Steeg

De kermis in Schijndel zal, in ieder geval in 2017 en 2018, niet verplaatst worden naar het centrum. Het college van B&W is op 28 maart tot dat besluit gekomen, nadat het alle mogelijkheden heeft onderzocht. Verplaatsing van de kermis, in de huidige opzet, naar het centrum brengt nog teveel veiligheidsrisico’s met zich mee. Hiermee heeft het college de conclusie gevolgd die ook al in het multidisciplinaire kermisteam getrokken is. In het nieuw op te stellen kermisbeleid worden mogelijkheden in het centrum opnieuw bekeken.

Veiligheid niet gewaarborgd.

Op 29 september van vorig jaar heeft de gemeenteraad van Schijndel, n.a.v. een burgerinitiatief, ingestemd met het voorstel de kermis te verplaatsen van evenemententerrein de Steeg naar het centrum. Daarbij is aangegeven dat uiterlijk 1 april 2017 helder moest zijn of voldaan kan worden aan de voorwaarden die de raad stelt aan verplaatsing. Een multidisciplinair kermisteam (bestaande uit: initiatiefnemer, horeca, citymanagement, parochiebestuur, de kermisexploitanten, kermisbonden, kermismeester, brandweer en gemeente) heeft de mogelijkheden uitgebreid onderzocht. Het scenario dat daarbij door en met het kermisteam als meest optimaal bestempeld is, voldoet niet aan de eisen van brandveiligheid. Zo is op enkele cruciale plekken de achterliggende bebouwing niet bereikbaar voor de hulpdiensten, en staan op meerdere plaatsen de (bak)kramen of andere brandgevoelige attracties minder dan de voorgeschreven 5 meter van de gevels.
De gezamenlijke conclusie van het kermisteam luidt dat een veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogstaande kermis in 2017 niet te organiseren is op de Markt en Hoofdstraat. Wethouder Harry van Rooijen prijst “de zorgvuldige werkwijze van het kermisteam”.

Nieuw kermisbeleid Meierijstad

Het verplaatsingsplan is daarmee echter niet van de baan. In het kader van de harmonisatie van beleid moet uiterlijk 31 december 2018 een nieuw kermisbeleid Meierijstad zijn vastgesteld. De intentie van het college is nog steeds om de kermis in het centrum te houden. “Ook in Veghel is de verplaatsing naar het centrum een succes gebleken”, aldus de wethouder. Bij het opstellen van nieuw beleid zal met alle betrokkenen zorgvuldig gekeken worden naar een variant van een veilige, diverse en attractieve Schijndelse kermis die wél in het centrum kan plaatsvinden. De locatie van de Schijndelse kermis wordt als speerpunt opgenomen in het kermisbeleid.
Tip de redactie!