Verbod op onttrekken van oppervlakte- en / of grondwater Waterschap De Dommel

logo Waterschap de Dommel

Het bestuur van Waterschap de Dommel heeft besloten om met ingang van 30 juli een verbod in te stellen op het onttrekken van oppervlakte- en/of grondwater aan het gehele stroomgebied van de Dommel. Dit te lezen in een besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap de Dommel.

Dit doet het waterschap omdat de waterafvoer van de Dommel sterk is teruggelopen. Een verdere verlaging van de waterstand in die wateren is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit alsmede voor de grondwaterstand.

Oppervlaktewater wordt onder andere gebruikt voor beregening van gewassen en voor het drenken van vee. Om de flora en fauna tijdens extreem droge periodes te beschermen kondigt het waterschap een onttrekkingsverbod af. Dat gebeurt wanneer de waterhoeveelheden in de beken minder zijn dan 10% van de meerjarige gemiddelden.

Het verbod geldt tot het tijdstip dat het dagelijks bestuur besluit om het verbod in te trekken.

Op onderstaand kaartje kun je dat waar het verbod van kracht is.

Stroomgebied, Waterschap de Dommel




Tip de redactie!