Gemeente Meierijstad – Vitaal Buitengebied/aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden e-nieuwsbrief

Gemeente Meierijstad wil haar omvangrijke buitengebied vitaal houden; nu en in de toekomst. Met een juiste balans tussen natuur, agrarische en niet-agrarische bedrijven, energieopwekking, wonen, toerisme & recreatie. En waar mogelijk zelfs zo dat deze functies elkaar versterken. In de
derde digitale nieuwsbrief van het project Vitaal Buitengebied vindt u informatie over de voortgang, de speerpunten, inspirerende voorbeelden en interessante regelingen. U vindt deze op www.meierijstad.nl/vitaalbuitengebied.

Aanmelding voor klankbordgroepen

Het college van B&W geeft de hoogste prioriteit aan de volgende vier speerpunten:

1. Vrijkomende agrarische bebouwing
2. Opwekking duurzame energie
3. Geur- en fijnstof
4. Teelt ondersteunende voorzieningen

Na de zomervakantie starten verschillende klankbordgroepen. Aanmelding voor deze klankbordgroepen kan nog tot en met vrijdag 10 augustus a.s. via www.meierijstad.nl/vitaalbuitengebied. In het voorjaar 2019 moeten de vier kwaliteitskaders gereed zijn en leidraad worden voor de toekomstige inrichting van het buitengebied.

Stal de Borne, Boerderij, Buitengebied
Tip de redactie!