logo welzijn de meijerij]

Een van de diensten van Welzijn de Meierij is Vervoer op Maat. Mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen een beroep doen op deze dienst. Heel fijn voor hen natuurlijk. Maar van de andere kant, voor dat vervoer zijn ook mensen nodig die bereid zijn anderen met vervoer te helpen. Daarom is het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn de Meierij op zoek naar autobezitters in Schijndel en directe omgeving met wat tijd.
Waar gaat het om ?

Er zijn veel hulpbehoevenden – vooral ouderen – die niet zelfstandig naar bijvoorbeeld een dokter of een ziekenhuis of familie of kennissen kunnen gaan. Zij kunnen dan een beroep doen op vervoer op maat. Het gaat hier meestal om korte lokale ritjes of ritten binnen een beperkte regio waar geen goed alternatief voor bestaat. Maar een enkele keer komen ook langere ritten voor.

Voor deze dienst zijn natuurlijk ook chauffeurs nodig. Daarom is Welzijn de Meierij op zoek naar mannen en vrouwen die een eigen auto hebben en die bereid zijn om daar af en toe ook anderen mee te vervoeren. In onze regeling ‘Vervoer op Maat’ is een regeling voor onkostenvergoeding opgenomen. Andere kosten zoals parkeerkosten worden uiteraard ook vergoed.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, tel.: 073 -5441400 of e-mail: vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

Kijk ook eens op onze website (www.welzijndemeierij.nl). Daar is meer informatie te vinden over deze en allerlei andere vrijwilligersactiviteiten.

Rijden, Navigatie, Auto
Tip de redactie!