Op 2 juli werd in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een extra raadsvergadering gehouden. Onderstaande punten werden besproken en vastgesteld door de raad.

Wil je de raadsvergadering terugkijken of wil je de stukken lezen die horen bij onderstaande agendapunten, kijk dan op de website van de gemeente:

Raadsvergadering 2 juli 2018

Vaststelling jaarrekening 2017

Bij vaststelling van de begroting wordt het college de opdracht gegeven om het beleid binnen de financiële kaders uit te voeren. Het college heeft de jaarrekening van het begrotingsjaar 2017 aangeboden aan de gemeenteraad die de jaarrekening heeft vastgesteld.

Vaststelling 1e financiële bijstelling 2018

Deze financiële rapportage, op basis van de actuele financiële gegevens sinds het vaststellen van de programmabegroting 2018, is door de gemeenteraad vastgesteld, inclusief de daarbij behorende begrotingswijziging.

Vaststelling kadernota 2019

In de kadernota staat de integrale afweging van de relevante ontwikkelingen inclusief de financiële kaders voor het samenstellen van de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.

De gemeenteraad heeft de kadernota 2019 vastgesteld.

Kadernota, Meierijstad
Tip de redactie!