Een meerderheid van de gemeenteraad in Meierijstad heeft raadsvragen gesteld aan het college van B&W over de dienstverlening van Laverhof.

Deze organisatie verzorgd voor gemeente de huishoudelijk hulp. Vanuit de organisatie zouden medewerkers geinstrueerd zijn om er bij cliënten op aan te dringen om met name in vakantieperiodes af te zien van vervanging. Dit zou Laverhof direct winst opleveren omdat de gemeente de organisatie wel wordt doorbetaald tijdens deze periodes. Men heeft  namelijk contractuele afspraken met de gemeente waarin staat dat wanneer de zorg langer dan aan maand niet geleverd wordt, dat pas dan de huishoudelijke hulp niet meer betaald.

Politieke partij Hart voor Schijndel kreeg eerder een bericht van Laverhof onder ogen waarin medewerkers werd gevraagd af te zien van huishoudelijk hulp. Men bracht dit toen naar buiten en nu sluiten de partijen CDA, SP, Lijst Blanco en D66 zich aan bij Hart van Schijndel met vragen over deze kwestie.

Hieronder de vragen vragen die gesteld zijn door de genoemde partijen.

 

Tip de redactie!