Dementie Vriendelijk Meierijstad, Logo

Aan de Stichting Vrienden van Dementievriendelijk Meierijstad gaat de gemeente met ingang van 2020 structureel jaarlijks € 4.000,= een waarderingssubsidie verstrekken. Wethouder Rik Compagne: “Ik vind het belangrijk om aandacht te vragen en te geven aan deze Stichting. Het college wil met deze subsidie haar waardering uitspreken voor het vele werk wat de Stichting op vrijwillige basis verricht. De gemeente Meierijstad denkt steeds na over hoe we een maximale dementievriendelijke gemeenschap kunnen creëren en welke rol de gemeente daarin kan spelen.”

Stichting DVG

“De stichting DVG Meierijstad is blij met deze subsidie omdat de stichting volledig afhankelijk is van giften van derden. De stichting gaat dit geld besteden aan voorlichting en informatie over dementie en willen hiermee bereiken dat mensen met dementie op hun eigen wijze mee kunnen doen aan onze samenleving en we vinden het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen . De projecten:’Dementheek’ , “Levensboeken”, ‘Kwiekroute’, Muziek op Maat ‘Dementiebrillen’ en het Atelier “Bijzonder Ontmoeten” zijn goede voorbeelden van ons werk. Daarnaast werken we samen met diverse partijen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg.”

Bewustwording

Behalve het geven van voorlichting is het belangrijk om na te denken hoe we de druk op mantelzorgers kunnen verlichten en hoe we kunnen bijdragen aan sociale veerkracht. Daarbij zijn buurten, verenigingen en ontmoetingsmogelijkheden via ROC de Leijgraaf en het Pieter Breughelhuis van belang. Bewustwording alleen is niet genoeg. “We blijven samen werken aan een dementievriendelijke gemeenschap,” besluit Compagne.
dementie

Tip de redactie!