Raadsvergadering Gemeente Meierijstad op 17 december

logo Gemeente Meierijstad

De Gemeenteraad neemt op 17 december een besluit over de onderwerpen die op 2 en 3 december in de commissies zijn behandeld. De commissies hebben advies uitgebracht hoe de agendapunten in de raad te behandelen (hamer- of bespreekstuk). Een hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de gemeenteraad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de gemeenteraad besproken. Eventuele amendementen en moties worden bij de vergaderstukken geplaatst. Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

De vergadering zal om 19.30 uur van start gaan en zal via een livestream (www.meierijstad.nl/videoregistratie ) te volgen zijn, fysiek bezoeken van de vergadering is nog niet mogelijk.

Op de agenda van deze gemeenteraadsvergadering staat:

Benoeming:

Voorstel is om de heer P. Kuijs –op voordracht van de fractie HIER- te benoemen tot burgercommissielid.

Hamerstukken:

• Verordening tot wijziging van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Meierijstad’
• Bestemmingsplan ‘Boxtelseweg 34’ te Schijndel
• Belastingverordeningen Meierijstad 2021:
– Verordening rioolheffi ng
– Verordening marktgelden
– Verordening begraafplaatsrechten
– Verordening scheepvaartrechten
– Verordeningen reclamebelasting Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode
• Aanpassing begroting 2020 in verband met financiële effecten Corona 2020 gemeente Meierijstad
• Renovatie en verduurzaming ‘Oude Raadhuis’ Veghel

Bespreekstukken:

• Belastingverordeningen Meierijstad 2021:
– Verordening OZB
– Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht
– Legesverordening
• Bestemmingsplan ‘harmonisatie diverse regelingen – laaghangend fruit (1e tranche)
• Overgangsverordening fysieke leefomgeving (1e tranche)
• Motie vreemd aan de orde PvdA, D66, Gemeentebelang Meierijstad: rookvrije speelplaatsen
• Motie vreemd aan de orde PvdA, D66 en SP: aanpassen minimumloon
• Motie vreemd aan de orde SP: Bijzondere bijstand, tegemoetkomingen
• Motie vreemd aan de orde GB, D66, LB en Lokaal: Schoolzone Eerschotsestraat en Van Duppenstraat Sint Oedenrode
Tip de redactie!