Respect voor elkaar in de Week van de Lentekriebels

Van 20 t/m 24 maart 2017 vindt op basisscholen in heel Nederland, dus ook in de regio van de GGD Hart voor Brabant, weer de Week van de Lentekriebels plaats. In deze projectweek leren kinderen onder meer over hun lichaam, over relaties, omgaan met social media en weerbaarheid. Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, organiseert de projectweek in samenwerking met de GGD. ‘Respect’ is het thema van deze 12e editie.

Gezonde en veilige ontwikkeling

Waarom hebben jongens een piemel en meisjes niet? Wat betekent ‘homo’? Wat gebeurt er met mij in de puberteit? Kinderen hebben allerlei vragen over seksualiteit. Ze hebben recht op eerlijke informatie, die past bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase. Seksualiteit wordt daardoor een normaal onderwerp, waar ze makkelijker en opener over kunnen praten. Ze zijn beter voorbereid op de veranderingen die komen in de puberteit en leren na te denken over wat ze wel en niet willen. Dit helpt hen later weloverwogen en veilige keuzes te maken in relaties en seksualiteit.

Vroeg beginnen

Het is goed om al met relationele en seksuele vorming te starten in groep 1, en lessen te geven in een doorlopende leerlijn. Bij de kleuters gaat het over de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes, wie je lief vindt en hoe je dat kunt laten merken, en hoe je nee kunt zeggen tegen iets dat je niet prettig vindt. Zelfbeeld, respectvolle omgang met elkaar en de bewustwording van eigen en andermans grenzen zijn onderdeel van relationele en seksuele vorming. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. ‘Respect voor verschillen’ is het gekozen thema voor deze Week van de Lentekriebels.Rol van ouders

Seksuele opvoeding is in de eerste plaats een taak van de ouders. Maar ouders vinden het soms lastig om over seksualiteit te praten met hun kind of beginnen te laat. De meeste ouders vinden het daarom prettig dat de school deze onderwerpen ook oppakt. Als kinderen dan met vragen thuiskomen, is dat een mooie gelegenheid om erover door te praten.

Over de Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is bedoeld als stimulans om lessen te geven over relaties en seksualiteit. Scholen, ook basisscholen, zijn sinds 2012 verplicht om hier aandacht aan te besteden, maar zijn vrij om hier zelf invulling aan te geven. De nieuwe digitale lesmethode ‘Kriebels in je buik’ is een doorontwikkeling van het lespakket Relaties & Seksualiteit. Dit is een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. De GGD Hart voor Brabant geeft aan scholen ondersteuning door het geven van trainingen aan leerkrachten of het mee organiseren van een ouderbijeenkomst.

 
Tip de redactie!