Wethouder Jan Goijaarts opent op woensdag 22 maart om 9.000 uur de Boomfeestdag om bij de boomkwekerij van Veghel’s Buiten aan de Erpseweg te Veghel.
Zoals ieder jaar worden de kinderen van groep 8 van diverse basisscholen uitgenodigd voor de Nationale Boomfeestdag. Gemeente Meierijstad organiseert dit jaar in samenwerking met het IVN Veghel op twee locaties “natuur-postenspellen” die allerlei activiteiten bevatten voor de kinderen onder leiding van vrijwilligers van IVN en medewerkers van de gemeente Meierijstad.
In Sint-Oedenrode en Schijndel worden op diverse plaatsen bomen en heesters geplant.

Bomen Verbinden

Dit jaar is het thema ‘Bomen Verbinden’. In 2017 is het namelijk 25 jaar geleden dat het verdrag van Maastricht getekend is en de Europese Unie een feit werd. Mede om deze reden worden EU- lidstaten uitgenodigd om op de jubileumboomfeestdag in 2017 met vele kinderen een boom te planten.

Jubileumjaar

Stichting Nationale Boomfeestdag viert dit jaar haar 60e verjaardag. Staatsbosbeheer organiseerde de Boomfeestdag in 1957 voor het eerst, als reactie op de oproep van VN-secretaris Dag Hammerskjöld om bomen te planten met én voor de nieuwe generatie. Deze oproep, en de daaruit voortvloeiende oprichting van de Boomfeestdag, was de allereerste maatregel voor een beter klimaat in Europa; het heeft inmiddels geleid tot het aanplanten van ruim 10 miljoen bomen.

Schijndel

Dinsdag 21 maart, 9.00 uur: Kerkendijk. Start plantwerkzaamheden in samenwerking met NMC Schijndel.

 

Tip de redactie!