Woonwensenonderzoek onder senioren (55+) in Schijndel | via TV Schijndel

Seniorenraad Schijndel 2015Schijndel – Het aantal senioren neemt de komende jaren toe en de overheid vindt het van belang dat de senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, wat de senioren veelal ook het liefst willen. En daarbij zoveel als mogelijk willen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Maar wat zijn de wensen van de senioren op het gebied van huisvesting: hoe en waar willen ze wonen en welke voorzieningen vinden ze van belang. Vandaar dit onderzoek dat specifiek erop gericht is de woonwensen te inventariseren van alle zelfstandig wonende senioren van 55 jaar of ouder. De bedoeling is dat iedereen die deze vragenlijst ontvangt deze retourneert vóór 15 augustus aanstaande (2 weken later als eerder in de brief hierover van de gemeente wordt vermeld). Het uitwerken van de reacties kost tijd, gestreefd wordt om in het 4e kwartaal van 2016 de resultaten te rapporteren. De Seniorenraad Schijndel hoopt dat iedereen meedoet zodat al uw woonwensen bij de gemeente en corporaties bekend worden.
Tip de redactie!