Raadsvergadering in bestuurscentrum Gemeente Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

De gemeenteraad van de gemeente Meierijstad komt op donderdag 8 november vanaf 19.30 uur weer bij elkaar en zal dan onder voorzitterschap van Burgemeester van Rooij vergaderen in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode.

Op de agenda staan de onderwerpen die op 30 oktober en 1 november in de commissies zijn behandeld. De commissies hebben advies uitgebracht hoe de agendapunten te behandelen (hamer- of bespreekstuk). Afhankelijk van de duur van de raadsvergadering op 8 november wordt deze eventueel voortgezet op 12 november. Onderstaand een opsomming van de onderwerpen:

Hamerstukken

  • Zienswijze ontwerp (herziene) begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Brabant-Noord
  • Wijziging financiële verordening gemeente Meierijstad 2017
  • Bouwverordening gemeente Meierijstad
  • Bomenverordening gemeente Meierijstad en kaart ‘Bebouwde kommen inzake Wet natuurbescherming’
  • Toeristisch-recreatieve visie Meierijstad

Bespreekstukken

  • Benoeming burgercommissielid
  • Vaststelling programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 gemeente Meierijstad
  • Verordening reclamebelasting Meierijstad 2019
  • Duurzaamheidsvisie Meierijstad

Wilt u meer hierover weten? Zie de vergaderstukken op de gemeentelijke website: www.meierijstad.nl/vergaderkalender

De raadsvergadering is ook via een livestream te volgen:
Tip de redactie!