De gemeente Meierijstad heeft voor de tweede keer op rij een Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) opgesteld; het JOR 2021 geeft een integraal overzicht van grote onderhoudsen vervangingswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dat varieert van wegen, fietspaden,
bruggen, kades en verkeerslichtinstallaties tot sportvelden, groenrenovaties, rioleringen en hemelwaterverwerking.

Laatste budgetten beschikbaar stellen

Alle projecten uit het JOR zijn ‘onder handen’. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden voorbereid óf aanbesteed worden óf daadwerkelijk in uitvoering zijn dit jaar. Het geld dat ermee gemoeid is, is daarvoor grotendeels al beschikbaar gesteld. Het college vraagt de raad nu voor enkele projecten nog om de reeds gereserveerde middelen definitief beschikbaar te stellen. “Het gaat om forse bedragen die we nodig hebben om onze openbare ruimte functioneel, veilig en aantrekkelijk te houden; in totaal zo’n 8 miljoen”, aldus wethouder Harry van Rooijen. Als de raad op 29 april instemt, is de weg vrij om de werken dit jaar te gaan voorbereiden of uit te gaan voeren.

Projecten JOR 2021

Dat gaat om enkele integrale projecten rond verkeersveiligheid, herinrichtingen en reconstructies van wegen en renovaties van groen. Voorbeelden zijn de integrale projecten reconstructie Centrum West 4 in Schijndel, Rioolvervanging en afkoppelen voor Hoevenbraak-Zuid in Schijndel, en Erp-Oost in Erp. Bij vervangingen gaat het bijvoorbeeld om het fietspad Bobbenagelseweg in Sint Oedenrode, asfalt van de Goordonksedijk, en de brug in de Corridor over de Dommel in Sint Oedenrode. Geplande groenrenovaties zijn onder andere gepland langs de fietsstraten Rembrandtlaan-Frans Halsstraat-Populierenlaan in Veghel en bij de reconstructie Erp-Oost. .

Onderlegger in de dialoog

Het JOR 2021 geeft antwoord op de vragen Wat, Waar, Waarom en Wanneer. Nieuw is een meerjarenprogramma met een doorkijk naar de komende jaren. En voor projecten uit 2020 wordt de stand van zaken geschetst. Wethouder Harry van Rooijen: “We hebben hiermee een
gezamenlijke onderlegger in de dialoog met extern partijen zoals dorps- en wijkraden, Waterschappen, Provincie etc. Ze kunnen zo eenvoudig zien wat er op de rol staat en waar ze een bijdrage kunnen leveren aan de planontwikkeling.” Communicatie met en participatie van inwoners en andere belanghebbenden krijgen altijd vorm binnen elk afzonderlijk project.

Openbare ruimte WS
Tip de redactie!