logo Gemeente Meierijstad

De raad neemt vanavond een besluit over de onderwerpen die op 18 en 25 maart in de commissie Mens en Maatschappij zijn behandeld. De commissie heeft advies uitgebracht hoe de agendapunten in de raad te behandelen (hamer- of bespreekstuk). Een
hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. Amendementen en moties worden bij de vergaderstukken geplaatst. Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender. De vergadering zal om 19.30 uur van start gaan en is te volgen via een livestream: https://channel.royalcast.com/meierijstad/#!/gemeentemeierijstad/20210401_1

Op de agenda staat:

Benoeming:

Voorstel is om de mevrouw L. van Dommelen –op voordracht van de fractie PvdA- te benoemen tot burgercommissielid.

Hamerstukken:

• Geactualiseerd normenkader 2018-2021
• Financiering, aanschaf en implementatie van regiesysteem Sociaal Domein WMO en Jeugd

Bespreekstukken:

• Denkrichting uitvoeringsplan Omnipark
• Scenariokeuze optimalisatieonderzoek voormalig gemeentehuis Sint-Oedenrode

Moties vreemd aan de orde:

• Hart: perspectief voor Meierijstadse jeugd
• Lokaal Meierijstad: Vangnet voor starters en senioren op de eigen woningmarkt
Tip de redactie!