In juli jl. vond een gesprek plaats tussen de gemeente Schijndel met de besturen van Stichting Bloemenwijk, Stichting De Kajuit, KBO Boschweg en Senioren Boschweg. Het doel van het gesprek was om helder te krijgen hoe het vastgelopen proces rond woonservice Boschweg weer vlot getrokken kan worden. Conform de afspraken die tijdens dit overleg zijn gemaakt, heeft dhr. F. Mulkens als beoogd onafhankelijk projectleider een kennismakingsronde afgelegd langs de betrokken partijen.

De betrokken organisaties verzochten de gemeente Schijndel om de faciliteiten en middelen beschikbaar te stellen om dhr. F. Mulkens als projectleider aan te stellen.
Namens de betrokken organisaties verleent de gemeente opdracht om vanuit de woonservice gedachte te werken aan samenwerking tussen de bij de woonservice Boschweg betrokken organisaties en te komen tot de vormgeving en organisatie van één wijkaccommodatie aan de noordoostzijde van de wijk.
Het door de projectleider voort te zetten proces leidt uiterlijk 1 juli 2017 tot:
– een gezamenlijk gedragen voorstel over de wijze waarop de bij woonservice Boschweg betrokken organisaties vanuit de woonservicegedachte tot integrale samenwerking komen;
– een voorstel om aan de noordoostzijde van de wijk Boschweg tot één wijkaccommodatie te komen (inclusief beheer en exploitatie daarvan).

De projectleider leidt het proces naar de vormgeving van woonservicegebied Boschweg, met daarin plaats voor 2 sociaal maatschappelijke accommodaties. De woonservicegedachte, het realiseren van een gezamenlijk resultaat en het oog hebben voor behoud van ieders identiteit, vormen daarvoor het kader.
Tip de redactie!