Peter Beijers, raad van bestuur van Laverhof, sluit loopbaan af medio 2020

Peter Beijers, raad van bestuur van Laverhof, heeft aangekondigd medio 2020 de organisatie te gaan verlaten. Na een bestuurlijke carrière van 27 jaar in diverse sectoren van de zorg sluit hij zijn loopbaan volgend jaar af om aan een nieuwe levensfase te beginnen. Peter Beijers is sinds mei 2013 bestuurder bij Laverhof.

“Laverhof neemt met het vertrek van Peter Beijers afscheid van een toegankelijke en betrokken bestuurder, die vanuit een heldere en innovatieve visie richting heeft gegeven aan de gefuseerde organisatie en de verbinding heeft gemaakt met collega zorgaanbieders, ouderen- en welzijnsorganisaties en gemeentelijke bestuurders. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan versterking van de positie van Laverhof in de regio. De waardering van cliënten en familieleden voor de zorg en dienstverlening van Laverhof is hoog”, aldus de raad van toezicht. “Hij laat een financieel gezonde organisatie achter, die op eigen kracht verder gaat onder leiding van een nieuwe bestuurder.”

Peter Beijers heeft er bewust voor gekozen om zijn vertrek in het najaar van 2020 nu al aan te kondigen, zodat de raad van toezicht ruimschoots in de gelegenheid wordt gesteld een geschikte opvolger te benoemen. De wervings- en selectieprocedure is inmiddels gestart. Tot die tijd blijft hij zich volledig inzetten om verder invulling te geven aan de strategische koers van Laverhof, die in het afgelopen jaar met interne en externe stakeholders is herijkt en kan rekenen op veel draagvlak. De raad van toezicht van Laverhof gaat op zoek naar een opvolger, die uitvoering gaat geven aan de volgende fase in de strategie. Tirions Consultancy adviseert de raad van toezicht in deze procedure. De raad van toezicht is Peter Beijers zeer erkentelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren en spreekt het vertrouwen uit dat dit laatste jaar een mooie afsluiting van zijn loopbaan zal zijn.
Laverhof

Tip de redactie!