Bij de begrotingsraad in november kondigde TEAM Meierijstad al aan om met een voorstel te komen voor vrijstelling van legeskosten voor verenigingen/non-profit instellingen. Onder aanvoering van Wern van Asseldonk is de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt om te komen tot een goed onderbouwd voorstel. TEAM is dan ook blij dat in de raadsvergadering van 31 mei het voorstel meegenomen wordt tijdens het vaststellen van de legesverordening. In het voorstel/amendement van de fractie van TEAM Meierijstad staat uitvoerig uitgelegd waarom  bepaalde legesheffingen bij verenigingen in onze ogen niet altijd terecht zijn en vrijstelling meer op haar plaats is.

Voor TEAM Meierijstad zijn verenigingen een onmisbare schakel in onze samenleving, daarom zijn wij van mening dat je actieve verenigingen moet ontlasten. Dit kan door ze vrij te stellen van bepaalde legeskosten. Middels het ingediende voorstel/amendement zal TEAM Meierijstad uitvoerig vragen naar vrijstelling van legeskosten voor verenigingen/non-profit instellingen.

Indien er vragen zijn over legeskosten voor verenigingen dan kun je contact opnemen met Wern van Asseldonk (w.van.asseldonk@teammeierijstad.nl) of Pascal Timmers (p.timmers@teammeierijstad.nl).

Geld

 

Tip de redactie!